ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за ІІІ квартал 2018 р.
коди
Установа Ступичненська ЗОШ І-ІІ ст. за ЄДРПОУ 33409992
Територія с. Ступичне за КОАТУУ 7122255100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 1 014 950,00 951 506,61 - 951 506,61 951 506,61 -
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 1 014 950,00 951 506,61 - 951 506,61 951 506,61 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 959 600,00 911 000,72 - 911 000,72 911 000,72 -
Оплата праці 2110 040 786 540,00 746 721,90 - 746 721,90 746 721,90 -
Заробітна плата 2111 050 786 540,00 746 721,90 - 746 721,90 746 721,90 -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 173 060,00 164 278,82 - 164 278,82 164 278,82 -
Використання товарів і послуг 2200 080 55 350,00 40 505,89 - 40 505,89 40 505,89 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 2 980,00 1 800,00 - 1 800,00 1 800,00 -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 200,00 - - - - -
Продукти харчування 2230 110 34 800,00 29 681,52 - 29 681,52 29 681,52 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 4 000,00 3 081,37 - 3 081,37 3 081,37 -
Видатки на відрядження 2250 130 3 000,00 - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 10 200,00 5 943,00 - 5 943,00 5 943,00 -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 - - - - - -
Оплата електроенергії 2273 180 10 200,00 5 943,00 - 5 943,00 5 943,00 -
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 170,00 - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 170,00 - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X - X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник І.Б.Міненко
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер С.В.Моклюк
"12" жовтня 2018 року (підпис) (ініціали, прізвище)

1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник ___________________ _____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ___________________ _____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

"01"жовтня 2017 року

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)

За ІІІ квартал 2017 р.

Коди

Установа___Ступичненська ЗОШ 1-2 ступенів__________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

40576289

Територія ___ смт Катеринопіль____________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

7122255100

Організаційно-правова форма господарювання __ орган державної влади_______________________________________________________ за КОПФГ

410

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
1020 Надання загальної середньої освіти заг.освітніми навчальними закладами

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

1270030,56

923631,63

-

923631,63

923631,63

У тому числі:

Поточні видатки

2000

020

1270030,56

923631,63

-

923631,63

923631,63

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

1193797,66

858849,53

-

858849,53

858849,53

-

Оплата праці

2110

040

1008361,80

724502,00

-

724502,00

724502,00

-

Заробітна плата

2111

050

1008361,80

724502,00

-

724502,00

724502,00

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

185435,86

134347,53

-

134347,53

134347,53

-

Використання товарів і послуг

2200

080

76027,05

64607,05

-

64607,05

64607,05

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

1450,00

1400,00

-

1400,00

1400,00

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

300,00

-

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

30290,00

23300,00

-

23300,00

23300,00

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

5050,00

4400,00

-

4400,00

4400,00

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

38830,00

35400,00

-

35400,00

35400,00

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

8530,00

5100,00

-

5100,00

5100,00

-

1

2

3

4

8

6

8

8

9

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

30300,00

30300,00

-

30300,00

30300,00

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

107,05

107,05

-

107,05

107,05

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

(регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені

до заходів розвитку

2282

240

107,05

107,05

-

107,05

107,05

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

205,85

-

175,05

175,05

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

8

8

9

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

Х

Х

Х

Х

Х

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
За ІІІ квартал 2017 р. Коди
Установа___Ступичненська ЗОШ 1-2 ступенів__________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ 40576289
Територія ___ смт Катеринопіль____________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ 7122255100
Організаційно-правова форма господарювання __ орган державної влади_______________________________________________________ за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1020 Надання загальної середньої освіти заг.освітніми навчальними закладами
Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 1270030,56 923631,63 - 923631,63 923631,63
У тому числі: Поточні видатки 2000 020 1270030,56 923631,63 - 923631,63 923631,63 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 1193797,66 858849,53 - 858849,53 858849,53 -
Оплата праці 2110 040 1008361,80 724502,00 - 724502,00 724502,00 -
Заробітна плата 2111 050 1008361,80 724502,00 - 724502,00 724502,00 -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - -

Нарахування на оплату праці

2120 070 185435,86 134347,53 - 134347,53 134347,53 -
Використання товарів і послуг 2200 080 76027,05 64607,05 - 64607,05 64607,05 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 1450,00 1400,00 - 1400,00 1400,00 -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 300,00 - - - - -
Продукти харчування 2230 110 30290,00 23300,00 - 23300,00 23300,00 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 5050,00 4400,00 - 4400,00 4400,00 -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - -

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270 150 38830,00 35400,00 - 35400,00 35400,00 -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 - - - - -
Оплата електроенергії 2273 180 8530,00 5100,00 - 5100,00 5100,00 -
1 2 3 4 8 6 8 8 9
Оплата природного газу 2274 190 - - - - -

Оплата інших енергоносіїв

2275 200 30300,00 30300,00 - 30300,00 30300,00 -

Оплата енергосервісу

2276 210 - - - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280 220 107,05 107,05 - 107,05 107,05 -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 107,05 107,05 - 107,05 107,05 -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - -
Стипендії 2720 340 - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 205,85 - 175,05 175,05 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - -
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - -
1 2 3 4 5 6 8 8 9
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - -
Інші видатки 5000 640 Х Х Х Х Х
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - -

1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник ___________________ _____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ___________________ _____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

"01"жовтня 2017 року

Додаток 3

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м),

За ІІІ квартал 2017 р.

Коди

Установа ___Відділ освіти, молоді та спорту Катеринопільської РДА________________________ за ЄДРПОУ

40576289

Територія _____смт.Катеринопіль____________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

7122255100

Організаційно-правова форма господарювання ________орган державної влади__________________________________________ за КОПФГ

410

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів

місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1020 Надання загальної середньої освіти заг.освітніми навчальними закладами

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

Х

010

7287,00

-

-

-

7287,00

Х

Х

-

-

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Х

020

7287,00

Х

Х

Х

7287,00

Х

Х

Х

Х

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Х

030

-

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

Х

040

-

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

Х

050

-

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Фінансування

Х

060

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки та надання кредитів - усього

Х

070

7287,00

Х

Х

Х

Х

7287,00

-

Х

Х

у тому числі:

-

-

-

Поточні видатки

2000

080

7287,00

Х

Х

Х

Х

7287,00

-

Х

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата праці

2110

100

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Заробітна плата

2111

110

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Нарахування на оплату праці

2120

130

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Використання товарів і послуг

2200

140

7287,00

Х

Х

Х

Х

7287,00

-

Х

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

4670,00

Х

Х

Х

Х

4670,00

-

Х

Х

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Продукти харчування

2230

170

2617,00

Х

Х

Х

Х

2617,00

-

Х

Х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Видатки на відрядження

2250

190

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата теплопостачання

2271

220

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

230

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата електроенергії

2273

240

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата природного газу

2274

250

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата енергосервісу

2276

270

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Дослідженняірозробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

280

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

300

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

310

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Поточні трансферти

2600

340

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Соціальне забезпечення

2700

380

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Стипендії

2720

400

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Інші виплати населенню

2730

410

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Інші поточні видатки

2800

420

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальні видатки

3000

430

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Придбання основного капіталу

3100

440

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

480

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальний ремонт

3130

490

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

540

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти

3200

580

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Внутрішнє кредитування

4100

630

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Надання внутрішніх кредитів

4110

640

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

650

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

660

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

670

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Зовнішнє кредитування

4200

680

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Надання зовнішніх кредитів

4210

690

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Додаток 3

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м),

За ІV квартал 2017 р.

Коди

Установа ___Відділ освіти, молоді та спорту Катеринопільської РДА________________________ за ЄДРПОУ

40576289

Територія _____смт.Катеринопіль____________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

7122255100

Організаційно-правова форма господарювання ________орган державної влади__________________________________________ за КОПФГ

410

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів

місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1020 Надання загальної середньої освіти заг.освітніми навчальними закладами

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

Х

010

11052,00

-

-

-

11052,00

Х

Х

-

-

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Х

020

11052,00

Х

Х

Х

11052,00

Х

Х

Х

Х

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Х

030

-

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

Х

040

-

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

Х

050

-

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Фінансування

Х

060

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки та надання кредитів - усього

Х

070

11052,00

Х

Х

Х

Х

11052,00

-

Х

Х

у тому числі:

-

-

-

Поточні видатки

2000

080

11052,00

Х

Х

Х

Х

11052,00

-

Х

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата праці

2110

100

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Заробітна плата

2111

110

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Нарахування на оплату праці

2120

130

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Використання товарів і послуг

2200

140

11052,00

Х

Х

Х

Х

11052,00

-

Х

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

4670,00

Х

Х

Х

Х

4670,00

-

Х

Х

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Продукти харчування

2230

170

6382,00

Х

Х

Х

Х

6382,00

-

Х

Х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Видатки на відрядження

2250

190

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата теплопостачання

2271

220

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

230

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата електроенергії

2273

240

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата природного газу

2274

250

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Оплата енергосервісу

2276

270

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Дослідженняірозробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

280

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

300

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

310

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Поточні трансферти

2600

340

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Соціальне забезпечення

2700

380

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Стипендії

2720

400

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Інші виплати населенню

2730

410

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Інші поточні видатки

2800

420

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальні видатки

3000

430

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Придбання основного капіталу

3100

440

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

480

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальний ремонт

3130

490

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

540

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти

3200

580

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Внутрішнє кредитування

4100

630

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Надання внутрішніх кредитів

4110

640

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

650

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

660

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

670

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Зовнішнє кредитування

4200

680

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Надання зовнішніх кредитів

4210

690

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Кiлькiсть переглядiв: 339

Коментарi